Portfolio

Loket Groenblauwe Diensten

Loket Groenblauwe Diensten

In 2009 is het landelijke voorbeeldgebied landschapsontwikkeling Ooijpolder-Groesbeek van start gegaan, met financiering van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Gelderland en private financiering. In een gebied van 500 hectare werd binnen vijf jaar een samenhangend netwerk van 25 hectare lijnvormige landschaps-elementen gerealiseerd: vijf procent van het boerenland wordt landschap, voorzien van boerenlandpaden. Het is een uniek project, vastgelegd in contracten met de grondeigenaren voor 30 jaar. Het Loket Groenblauwe Diensten ondersteunt daarbij. Zij geeft voorlichting, beoordeelt plannen en toetst deze aan de subsidieregeling van de gemeente. Bureau Niche geeft mede invulling aan dit loket. Zij leidt het project en verzorgt de communicatie en monitoring van de resultaten. Zie ook www.vianatura.nl.

Bureau Niche brengt buiten dichterbij

Bureau Niche werkt aan de verbinding tussen mens en de natuurlijke omgeving.

Werkterrein

Groene schoolpleinen, speelnatuur, dorps- en stadsparken, recreatie, landelijk gebied.

Deskundigheid

Advisering, ontwerp en realisatie, communicatie, procesmanagement, participatie en educatie.

Contactgegevens

Bureau Niche
Meerwijkselaan 25
6564 BS Heilig Landstichting

T: 024 388 86 94
M: 06 238 215 38