Portfolio

Landschapsfonds Via Natura

Sinds de oprichting van landschapsfonds Via Natura (2005) is Bureau Niche erbij betrokken. Het doel van het fonds is om het agrarisch cultuurlandschap van de prachtige natuurgebieden in gemeente Berg en Dal te ontwikkelen, om de kwaliteit ervan te vergroten en de toegankelijkheid te verbeteren. Dit kan alleen wanneer particulieren en grondeigenaren meedoen en bereid zijn landschapselementen en boerenlandpaden aan te leggen. Via Natura zorgt voor langjarige contracten voor het beheer ervan tegen marktconforme vergoedingen. Bureau Niche heeft vanaf het begin de werkwijze vormgegeven door een transparante en pro-actieve stijl van projectmanagement, altijd gericht op samenwerking met publieke én private partijen, toewerking naar zichtbare resultaten in het veld en heldere communicatie. In het filmpje vertelt Tiny hierover. Kijk ook op: www.landschapvaniedereen.nl

Bureau Niche brengt buiten dichterbij

Bureau Niche werkt aan de verbinding tussen mens en de natuurlijke omgeving.

Werkterrein

Groene schoolpleinen, speelnatuur, dorps- en stadsparken, recreatie, landelijk gebied.

Deskundigheid

Advisering, ontwerp en realisatie, communicatie, procesmanagement, participatie en educatie.

Contactgegevens

Bureau Niche
Meerwijkselaan 25
6564 BS Heilig Landstichting

T: 024 388 86 94
M: 06 238 215 38